AssurMiFID-gedragsregels

  Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:
   

  1. Aangeboden producten en diensten
   

  1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling 

  “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het
  adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend
  werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in
  het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

  1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

   

  1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen;
  10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet;
  15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen
  niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
  22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van
  collectieve pensioenfondsen.

   

  1.3 Polisvoorwaarden

  Op deze website kan je alle polisvoorwaarden terugvinden van onze partners.

  2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

  “De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Via onderstaande link kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

  Lees hier ons belangenconflictbeleid

   

  3. Vergoeding 

  “Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor
  onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

   

  Openingsuren

  Maandag tot vrijdag: 9u tot 12u 
  Maandag tot donderdag: 13u tot 20u op afspraak
  Vrijdag: 13u tot 17u op afspraak

  Gelieve een afspraak te maken zodat wij steeds de nodige tijd voor u kunnen vrijhouden en u persoonlijk kunnen adviseren/coachen, dat kan van maandag tot vrijdag.

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!
  Inschrijven